Totaløkonomi

Vinduer

Vinduer

Forrige emne Næste emne  

Vinduer

Forrige emne Næste emne JavaScript is required for the print function Mail feedback vedr. dette emne!  

Forudsætninger for fastlæggelse af vedligeholdsomkostninger:

 

For fastlæggelse af vedligeholdsomkostninger er taget udgangspunkt i et 2-fags sidehængt vindue 1200 x 1200 mm uden opsprodsede rammer.

Der er endvidere regnet med lavenergi termoglas. Vedligeholdelse er udregnet som procent af vedligeholdelsesomkostning i forhold til anlægsprisen for et nyt vindue.

 

Priser er håndværkeromkostninger ekskl.moms og byggeplads. Byggepladsomkostninger skal skrives i kolonnen "byggeplads".

 

Det forudsættes, at udgifter til udskiftning af fuger, smøring og justering af beslag er ens for alle typer af vinduer (træ, PVC, hårdt træ, træ/alu). Udgiften påvirker hermed ens for alle vinduer og er derfor ikke medtaget i beregningerne. Dette skal heller ikke medtages ved valgfrie vinduer. Evt. indvendig malerbehandling er ikke medtaget idet dette forudsættes afholdt af lejer.

 

De anførte procenter (fed skrift) svarer til de procenter som programmet anvender som standart vedligeholdelse.

 


Anlæg
kr.

Vedligehold
emne

kr. pct.

levetider

kilde

Gl trævindue (fyrtræ m forsats)

5.200
levetider.dkoverfl. beh.

700

13,5%


Fyrtræ med termoglas

5.200
levetider.dkoverfl. beh.

600

11,5%


Træ/Alu med termo

6.600
levetider.dkoverfl. beh.

0

0,0%


Hård træ med termo

6.600
levetider.dkoverfl. beh.

0

0,0%


Plast med termo

5.500
levetider.dkoverfl. beh.

0

0,0%


 

 

Bruger kan ændre de anvendte vedligeholdelsesprocenter. I kolonnen til højre for vedligeholdelse benævnt "Korr." angives det tillæg eller fradrag som vedligeholdelsen ønskes ændres.

Den procent som anvendes i beregningerne fremgår af kolonnen "Valgt %", og fremgår også i kr.


Levetider:

Vinduer som fremgår fra Drop-Down listen er i overenstemmelse med Levetider.dk angivne levetider.

 

Ved valg af egen konstruktion skal levetiden angives af bruger.


Yderligere indstillinger

 


Anvendelse af yderligere indstillinger:


Nem udskift termo:

Denne boks afkrydses hvis termoruder kan udskiftes nemt og uden væsentlige følgeomkostninger. Levetiden beregnes til produktets levetid. Omvendt, hvis f.eks. dele af husets konstruktion  karme osv. skal demonteres før udskiftning kan finde sted må det antages, at hele vinduet udskiftes samtidig med levetiden for termoruden er opbrugt, levetides ansættes i disse tilfælde til 25 år.


Øvrige forudsætninger for fastsættelse af vedligeholdelseprocent.:

Trævinduer:

Vedligehold i levetiden indeholder afrensning, slibning, grunding og to gange færdigmaling. Færdig lagtykkelse på malerbehandlingen skal være i overenstemmelse med leverandøranvisninger.

 

Alle vinduer:

Der er ikke medregnet egentlig løbende vedligeholdelse (smøring, justering m.m.) af vinduer da det er næsten ens for alle vinduestyper.