Totaløkonomi

Intro

Intro

Dette er første emne Næste emne  

Intro

Dette er første emne Næste emne JavaScript is required for the print function  

Om Totaløkonomiske vurderinger

 

Totaløkonomiske vurderinger er et program, der giver bygherrer, rådgivere og andre muligheder for at vurdere og drøfte de totaløkonomiske konsekvenser ved valg mellem forskellige konstruktionsudformninger og materialer til tage, facader og vinduer.

Ved totaløkonomi forstås normalt de samlede omkostninger ved anskaffelse og vedligeholdelse i hele bygningsdelens levetid.

 

Totaløkonomiske vurderinger er begrænset til tage, facader og vinduer, fordi disse bygningsdele tilsammen udgør omkring 80-90 pct. af, hvad det er muligt at ændre på ved et byggeris totaløkonomi.

Totaløkonomiske beregninger beregner kun de væsentligste økonomiske konsekvenser og skal betragtes som et hjælpeværktøj til parternes overvejelser, risikovurderinger og dialog under et byggeris disponering og projektering.

 

Totaløkonomien for et alternativ beregnes efter indtastning af anskaffelsesomkostninger og vedligeholdsomkostninger. Totaløkonomiske vurderinger benytter standard-levetider - hvor disse kendes - fra levetidsværktøjet www.levetider.dk. samt driftsomkostninger udarbejdet af Landsbyggefondens driftspanel.

 

Totaløkonomiske beregninger er udviklet i samarbejde med Landsbyggefonden og  Funch rådgivende ingeniør ApS. Levetider fra www.levetider.dk er velvilligt stillet til rådighed af grundejernes Investeringsfond.

 

Driftspanelet har været sammensat af repræsentanter fra almene boligorganisationer, Dansk Byggeri, Byggeskadefonden samt tekniske rådgivere.

 

Formål og lovgrundlag:

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger gældende fra 1. januar 2010.

 

Herudover har Landsbyggefonden udsendt orientering vedr. de nye tiltag som er gældende fra januar 2010. Orientering nr. 488.

 

 

Den samlede Info og lovtekst kan læses her: Info og Lov

 

 

Udskrivning af den komplette hjælp/Info:

 

Hele nærværende hjælpe dokument er samlet i en PDF fil: Hjælp/Info