Totaløkonomi

Eksempel med vinduer

Eksempel med vinduer

Forrige emne Næste emne  

Eksempel med vinduer

Forrige emne Næste emne JavaScript is required for the print function  

Et eksempel med vinduer, hvor bruger ønsker en sammenligning mellem fyrretræs vinduer med termoglas og træ-alu vinduer.

 

Følgende oplysninger er indtastet:

 

Anlægs udgiften for fyrretræs vinduer, kr. 1.200.000

Anlægsomkostning for træ alu-vinduer, kr. 1.300.000

 

Levetiden for vinduerne på henholdsvis 40 og 50 år er bibeholdt. Bruger har ikke korrigeret disse tider.

 

Vedligeholdelse for fyrretræ er der anvendt 9,5 % af anlæg til overfladebehandling. En korrektion med 2 % som begrundes.

Levetiden er samtidig forlænget med 10 år som også begrundes.

 

Vedligeholdelse for træ/alu vinduet bibeholdes jf. programmets forslag.

 

Når der foretages sådanne korrektioner i forhold til programmets værdier, skal dette begrundes. I kommentar feltet angives begrundelse for den foretagne korrektion.

 

Byggepladsomkostningerne til f.eks. stillads for malerbehandlingen er her vurderet til kr. 75.000.

 

Resultat er, at træ-vinduet forventes at have en årlig omkostning på kr. 68.000 mod træ/alu vinduet som har en årlig omkostning på kr. 51.000.

 

I viste eksempel er eks. omkostninger (omkostninger til bortskaffelse / demontage mv.) sat til 0 kr. Dvs. at omkostninger til demontage / bortanskaffelse er ens for begge typer vinduer.

 

Indtastningerne ser således ud:

 


Bemærk:

Når der foretages en korrektion af enten levetider eller vedligeholdelses omkostninger kommer en boks frem til brugerens bemærkninger. Bruger skal kommentere, hvorfor der er foretaget ændringer ift. programmets forslag.

I viste eksempel er både levetiden og driftsomkostningerne for Fyrretræ termoglas ændret, hvilket skal begrundes.

Generelt skal omkostninger til vedligehold og byggeplads angives som omkostning pr. gang - programmet finder selv ud af, hvor mange gange der skal vedligeholdes i levetiden.


Konklusionen:

Er her, at en mer-investering på kr. 100.000 (anlæg for fyrretræ på kr. 1.200.000 mod anlæg for træ-alu på kr. 1.300.000) kan betale sig, idet de årlige omkostninger over hele levetiden er billigst for træ-alu vinduerne. Bygherren bør således vælge træ-alu vinduer, idet de med nedenstående data vil give den mest fordelagtige situation for beboer og driftsherre.

Af udskriftet fremgår den beregnede besparelses nutidsværdi for en given periode.


Ændring af konstruktion:

I samme felt som konstruktionstype, højre del af teksten for konstruktionen, findes en drop-down boks for valg af andre typer konstruktioner. Der kan frit vælges mellem disse typer.

Ny Række / Slet række

Der kan indsættes nye rækker med konstruktioner ved at vælge denne knap.

Rækker slettes ved at vælge det røde kryds yderst til højre.

 

Ny Valgfri Række

Hvis ønsket er at beregne på en konstruktion, som ikke er indeholdt i programmet, kan dette gøres ved at indsætte en Ny Valgfri Række.

 

Denne funktion giver mulighed for selv at beskrive konstruktion samt at beskrive vedligeholdelse.

I Valgfri funktionen skal brugeren selv udfylde alle oplysninger om levetid og drift.