Totaløkonomi

Typiske spørgsmål

Typiske spørgsmål

Forrige emne Næste emne  

Typiske spørgsmål

Forrige emne Næste emne JavaScript is required for the print function Mail feedback vedr. dette emne!  

1) Print.

Print, hvis der udskrives i normal A4 (opretstående) er det ikke nemt at læse.

Vælg udskrivning til "Landskab" for at få det optimale udskrift. Dette valg foretages ved fra udskriftsmenuen at vælge indstillinger og her vælge "landskab" eller liggende format.


2) Skal anlægs og vedligeholdsomkostninger angives incl. eller excl. moms.

Hvis vedligeholdelse procent ikke fremgår skal denne angives. Pct. angives i procent med maks 1 decimal.

Beløb skal angives i hele kr. inkl. moms.


3) Hvordan udregnes levetider.

Levetider.dk har udarbejdet data for typiske levetider for udvalgte bygningskomponenter. Disse levetider er fastsat på baggrund af et større arbejde hvor der bl.a. er taget udgangspunkt i BUR rapporten vedr. levetider fra 1985 samt dokumentationer fra leverandører. Disse levetider er herefter gennemgået og underlagt en nøje granskning i forhold til hvilken betydning andre faktorer har på at påvirke levetiden. Således bliver alle levetider korrigeret i forhold til beliggenhed, bygningshøjde, konstruktiv beskyttelse mv. Resultatet af dette arbejde ligger til grund i Totaløkonomiske vurderinger vedrørende levetider.


4) Ændringer af levetider / kommentar felt.

Alle levetider som programmet selv forslår er resultatet af levetider.dk arbejde vedrørende fastlæggelse af kvalificerede levetider. Disse levetider er resultatet af et større forskningsarbejde med deltagelse af specialister fra flere organisationer og fabrikanter. Det anbefales derfor, at anvende disse gennemsnitlige levetider. Kan en bygherre argumenterer for, at dette i det konkrete tilfælde ikke er korrekt - kan levetiden korrigeres. Når man foretager korrektioner skal det begrundes, hvilket kan bemærkes i tekstfeltet. som automatisk bliver synligt når der angives korrektioner.


5) Beregningsprincipper.

Programmet anvender de angivne levetider, driftsomkostninger med tilhørende interval samt kalkulationsrenten til at beregne NUTIDSVÆRDIEN og heraf beregnede ANNUITETER, som angives i programmet som Årsomkostning.

For dokumentation, anvendte formler mv. henvises til "Dokumentation wepapp". Vedlagt som en PDF fil.


Kontakt webmaster